Miracle Center Church, Yendada,

Yendada Junction,
Behind Walkers Park,
Visakhapatnam,
Andhra Pradesh, India 530045.
Phone: +91-8096704111/222/333Miracle Center, Visalakshinagar

#70, Alluri Sitarama Raju Marg
Vishalakshi Nagar, Visakhapatnam
Andhra Pradesh, India 530043.
Phone: +91-8096704111/333Call center: 8096704111 / 8096704222 / 8096704333

Email us: samuelkarmoji@gmail.com

Follow us here:

    Samuel Karmoji